İŞYERİ AÇMA BELGELERİ

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER 

-Vergi levhası fotokopisi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-1 Adet Fotoğraf

İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER

-3 fotoğraf
-Nüfus  cüzdanı  örneği

-Esnaf Sicil Tasdiknamesi

VERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER

-İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama Formu
-Nüfus Cüzdanı Örneği

belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

 


Yukarı Çık